20 Aralık 2011 Salı

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Etkinlik Alanı Tasarımı Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Yarışması Ödül Töreni - Kolokyum - Sergi Programı

14:30 >> Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Murat Soygeniş / YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İsmail Yüksek / YTÜ Rektörü

14.45 >> Ödül Töreni

- Ödül alan öğrencilere ödül verilmesi

- Mimarlık Fakültesi'nin kuruluşunun 70. Yılına girerken YTÜ Rektörlüğü'ne teşekkürlerin sunulması

Prof. Dr. İsmail Yüksek / YTÜ Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Ahlatçıoğlu / YTÜ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Yusuf Ayvaz / YTÜ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Tamer Yılmaz / YTÜ Rektör Yardımcısı
Bahar Sivri / YTÜ Genel Sekreteri

15.00 >> Kolokyum

16:00 >> Sergi Açılışı ve Kokteyl

Yer: YTÜ Mimarlık Fakültesi, Alpay Aşkun Salonu ve Dekanlık Katı Sergi Holü

14 Aralık 2011 Çarşamba

Kolokyum ve Ödül Töreni

YTÜ Davutpaşa Yerleşkesi Etkinlik Alanı Tasarımı Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması ile ilgili Kolokyum ve Ödül Töreni 27 Aralık 2011 Salı günü 14:30-17:00 arasında YTÜ Dekanlık Katı Alpay Aşkun Salonu'nda gerçekleştirilecektir. Bilgilerinize sunarız.

13 Aralık 2011 Salı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DAVUTPAŞA YERLEŞKESİ ETKİNLİK ALANI TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR YARIŞMASI SONUÇLARI


Aşağıda isimleri belirtilen jüri üyeleri değerlendirme çalışmalarına katılmış ve aşağıda belirtilen grupların ödül almasına karar vermiştir.

Seçici Kurul Asıl Üyeleri:
Prof. Dr. Murat SOYGENİŞ YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı (Jüri Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Selim VELİOĞLU İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Özgür BİNGÖL MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Ali KILIÇ YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Öğr. Gör. Ayhan BÖYÜR YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Dr. Cem İLHAN Serbest Mimar


Seçici Kurul Yedek Üyeleri:
Yrd. Doç. Dr. Ebru Omay POLAT YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Öğr. Gör. Dr. İnci Şahin OLGUN MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü


Raportörler:
Ar. Gör. Dr. Töre SEÇİLMİŞLER YTÜ Mimarlık Fakültesi, Şeh. ve Böl. Pl. Bölümü
Ar. Gör. Öze ULUENGİN YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü


Birinci Ödül
Ekip Başı: Öznur Saka (MSGSÜ)
Saadet Kök (MSGSÜ)
Neslihan Çoruk (MSGSÜ)

İkinci Ödül
Ekip Başı: Okan Kırveli (YTÜ)
Ahmet Çakmak (YTÜ)
N. Emre Dinç (YTÜ)
Hıdır Sidar (YTÜ)
Ozan Şahin (YTÜ)

Üçüncü Ödül
Ekip Başı: Y. Taha Sezgin (İTÜ)
Alican Yıldız (İTÜ)

TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkez Özel Ödülü
Ekip Başı: Emre Özdemir (MSGSÜ)
Tolgahan Akbulut (MSGSÜ)
Tuba Özkan (MSGSÜ)
Hürsel Sarıdağ (MSGSÜ)

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Özel Ödülü (Eşdeğer Mansiyon)
Cemile Feyzan Bölükbaşı (MSGSÜ)

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Özel Ödülü (Eşdeğer Mansiyon)
Emre Adıgüzel (İTÜ)

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Özel Ödülü (Eşdeğer Mansiyon)
Ekip Başı: Bora Pus (MSGSÜ)
Mahmut Can Koçak (MSGSÜ)
Özge Atlioğlu (MSGSÜ)

Eşdeğer Satınalma
Ekip Başı: Ferhat Bulduk (YTÜ)
Ayça Yazıcı (İTÜ)

Eşdeğer Satınalma
Ekip Başı: Eda Yeyman (İTÜ)
Derya Uzal (İTÜ)

Eşdeğer Satınalma
Ekip Başı: Sezer Savaş (İTÜ)
Savaş Barış (İTÜ)
Devrim Alan (İTÜ)

Eşdeğer Satınalma
Ekip Başı: Cansu Bulduk (MSGSÜ)
Elçin Burcu Temel (MSGSÜ)
Hakan Hacıidris (MSGSÜ-Yardımcı)

25 Ekim 2011 Salı

Soru-Cevap eklendi

Soru-Cevap dokümanına yukarıdaki Soru-Cevap menüsünden ulaşabilirsiniz....

3 Ekim 2011 Pazartesi

YTU Davutpaşa Yerleşkesi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Yarışması

“YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DAVUTPAŞA YERLEŞKESİ ETKİNLİK ALANI TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR YARIŞMASI” Yıldız Teknik Üniversitesi 100. Yıl ile YTÜ Mimarlık Fakültesi’nin 70. Yıl kutlamaları çerçevesinde, TMMOB Mimarlar Odasının katkılarıyla düzenlenmektedir.


YTÜ Rektörlüğü tarafından düzenlenmekte olan yarışma kapsamında; mimarlık öğrencilerinin, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi’nde törenlerin yapılabileceği, bahar şenlikleri, konserler vb. etkinliklere hizmet edecek mekânsal düzenlemeler için yerleşmede bulunan Davutpaşa Kışlası’nın tarihsel bağlamının dikkate alındığı özgün fikirler üretmelerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Buradan hareketle yarışmacılardan, tüm yıla yayılan çeşitli etkinliklerin düzenlenebileceği, yerleşke içindeki doğal çevreye uyumun sağlandığı, farklı etkinlikler için “sabit” ve/veya “geçici” yapım süreçlerinin denendiği, sabit” ve/veya “hareketli” elemanların dayanıklılık ve ekonomiklik ölçütleri bağlamında da ele alındığı çevreye uygun tasarımlar beklenmektedir. 

Yarışma; TMMOB Mimarlar Odası Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca serbest, tek aşamalı olarak düzenlenmiş ulusal öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir. 

Yarışma, Yükseköğretim Kurumu’na bağlı üniversitelerin Mimarlık Bölümü lisans öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi ekip halinde de katılabilirler. Yarışma sürecinde, birlikte çalışmanın önemli olduğu, disiplinler arası ilişkiyi güçlendirecek bir deneyim yaratacağı öngörüsüyle, yarışmaya ekip olarak katılınması önerilmektedir. Ekip başının mimarlık lisans öğrencisi olması koşuluyla ekip üyeleri peyzaj mimarlığı, endüstri ürünleri tasarımı, şehir ve bölge planlama, inşaat mühendisliğini içeren farklı disiplinlerden de katılımcılar olabilir. Ekip üyelerinin, yardımcılarının da kendi disiplinlerinde lisans öğrencisi olması zorunludur. 

Seçici Kurul Danışman Üyeleri:

Prof. Dr. İsmail YÜKSEK
YTÜ Rektörü

Prof. Dr. Zeynep ENLİL
YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Betül ŞENGEZER
YTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü


Prof. Dr. İclal Dinçer
YTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Prof. Dr. Nuran KARA PİLEHVARİAN
YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

Prof. Dr. Deniz İNCEDAYI
MSGSÜ Mimarlık Bölümü / TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Faruk TUNCER
YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü


Seçici Kurul Asıl Üyeleri:

Prof. Dr. Murat SOYGENİŞ
YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı

Eyüp MUHÇU
Mimarlar Odası Genel Başkanı


Yrd. Doç. Dr. Selim VELİOĞLU
İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü


Yrd. Doç. Dr. Özgür BİNGÖL
MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü


Yrd. Doç. Dr. Ali KILIÇ
YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü


Öğr. Gör. Ayhan BÖYÜR
YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü


Dr. Cem İLHAN
Serbest Mimar


Seçici Kurul Yedek Üyeleri:

Yrd. Doç. Dr. Yasemen Say ÖZER
YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü


Yrd. Doç. Dr. Ebru Omay POLAT
YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü


Yrd. Doç. Dr. Tolga AKBULUT
YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü


Öğr. Gör. Dr. İnci Şahin OLGUN
MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Raportörler:

Ar. Gör. Dr. Töre SEÇİLMİŞLER
YTÜ Mimarlık Fakültesi, Şeh. ve Böl. Pl. Bölümü

Ar. Gör. Öze ULUENGİN
YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın ilanı ve kayıtların başlaması
03 Ekim 2011


Yarışmaya ilişkin soruların sorulması için son tarih
21 Ekim 2011


Soruların yanıtlanması
24 Ekim 2011


Projelerin teslimi
06 Aralık 2011


Seçici Kurul değerlendirmesi
10 Aralık 2011


Sonuçların açıklanması
13 Aralık 2011


Projelerin sergilenmesi, kolokyum ve ödül töreni ile ilgili takvim ve ayrıntılar yarışma sonuçları ile birlikte duyurulacaktır.

ÖDÜLLER ve ÖDEME ŞEKLİ

Birincilik Ödülü
4000 TL


İkincilik Ödülü
2500 TL


Üçüncülük Ödülü
1500 TL


TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi Özel Ödülü
2000 TL


3 Adet TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Özel Ödülü
1000’er TL

İdare tarafından satın alma ödülleri için 2000 TL ayrılmıştır. Seçici Kurul satın alma ödülü verip vermemekte veya uygun gördüğü adette vermekte serbesttir. Tüm katılımcılara yarışmaya katılım sertifikası verilecek ve tüm projeler yayınlanacaktır. Ödül alan tüm ekiplere Mimarlar Odası Genel Merkezi tarafından Mimarlar Odası yayınlarından oluşan bir kitap seti verilecektir.

web: www.dyeat.blogspot.com

e-mail: ytudyeat@gmail.com