20 Aralık 2011 Salı

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Etkinlik Alanı Tasarımı Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Yarışması Ödül Töreni - Kolokyum - Sergi Programı

14:30 >> Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Murat Soygeniş / YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İsmail Yüksek / YTÜ Rektörü

14.45 >> Ödül Töreni

- Ödül alan öğrencilere ödül verilmesi

- Mimarlık Fakültesi'nin kuruluşunun 70. Yılına girerken YTÜ Rektörlüğü'ne teşekkürlerin sunulması

Prof. Dr. İsmail Yüksek / YTÜ Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Ahlatçıoğlu / YTÜ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Yusuf Ayvaz / YTÜ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Tamer Yılmaz / YTÜ Rektör Yardımcısı
Bahar Sivri / YTÜ Genel Sekreteri

15.00 >> Kolokyum

16:00 >> Sergi Açılışı ve Kokteyl

Yer: YTÜ Mimarlık Fakültesi, Alpay Aşkun Salonu ve Dekanlık Katı Sergi Holü

14 Aralık 2011 Çarşamba

Kolokyum ve Ödül Töreni

YTÜ Davutpaşa Yerleşkesi Etkinlik Alanı Tasarımı Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması ile ilgili Kolokyum ve Ödül Töreni 27 Aralık 2011 Salı günü 14:30-17:00 arasında YTÜ Dekanlık Katı Alpay Aşkun Salonu'nda gerçekleştirilecektir. Bilgilerinize sunarız.

13 Aralık 2011 Salı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DAVUTPAŞA YERLEŞKESİ ETKİNLİK ALANI TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR YARIŞMASI SONUÇLARI


Aşağıda isimleri belirtilen jüri üyeleri değerlendirme çalışmalarına katılmış ve aşağıda belirtilen grupların ödül almasına karar vermiştir.

Seçici Kurul Asıl Üyeleri:
Prof. Dr. Murat SOYGENİŞ YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı (Jüri Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Selim VELİOĞLU İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Özgür BİNGÖL MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Ali KILIÇ YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Öğr. Gör. Ayhan BÖYÜR YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Dr. Cem İLHAN Serbest Mimar


Seçici Kurul Yedek Üyeleri:
Yrd. Doç. Dr. Ebru Omay POLAT YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Öğr. Gör. Dr. İnci Şahin OLGUN MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü


Raportörler:
Ar. Gör. Dr. Töre SEÇİLMİŞLER YTÜ Mimarlık Fakültesi, Şeh. ve Böl. Pl. Bölümü
Ar. Gör. Öze ULUENGİN YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü


Birinci Ödül
Ekip Başı: Öznur Saka (MSGSÜ)
Saadet Kök (MSGSÜ)
Neslihan Çoruk (MSGSÜ)

İkinci Ödül
Ekip Başı: Okan Kırveli (YTÜ)
Ahmet Çakmak (YTÜ)
N. Emre Dinç (YTÜ)
Hıdır Sidar (YTÜ)
Ozan Şahin (YTÜ)

Üçüncü Ödül
Ekip Başı: Y. Taha Sezgin (İTÜ)
Alican Yıldız (İTÜ)

TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkez Özel Ödülü
Ekip Başı: Emre Özdemir (MSGSÜ)
Tolgahan Akbulut (MSGSÜ)
Tuba Özkan (MSGSÜ)
Hürsel Sarıdağ (MSGSÜ)

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Özel Ödülü (Eşdeğer Mansiyon)
Cemile Feyzan Bölükbaşı (MSGSÜ)

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Özel Ödülü (Eşdeğer Mansiyon)
Emre Adıgüzel (İTÜ)

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Özel Ödülü (Eşdeğer Mansiyon)
Ekip Başı: Bora Pus (MSGSÜ)
Mahmut Can Koçak (MSGSÜ)
Özge Atlioğlu (MSGSÜ)

Eşdeğer Satınalma
Ekip Başı: Ferhat Bulduk (YTÜ)
Ayça Yazıcı (İTÜ)

Eşdeğer Satınalma
Ekip Başı: Eda Yeyman (İTÜ)
Derya Uzal (İTÜ)

Eşdeğer Satınalma
Ekip Başı: Sezer Savaş (İTÜ)
Savaş Barış (İTÜ)
Devrim Alan (İTÜ)

Eşdeğer Satınalma
Ekip Başı: Cansu Bulduk (MSGSÜ)
Elçin Burcu Temel (MSGSÜ)
Hakan Hacıidris (MSGSÜ-Yardımcı)